FAQ


Există diferențe la nivel regional în cadrul asistenței medicale din Germania?

Nu, spre deosebire de România, în Germania nu există diferențe regionale cu privire la sistemul asigurărilor de sănătate în regim obligatoriu. Fiecare persoană asigurată are dreptul la toate serviciile medicale necesare. Dincolo de lista de servicii oferite în cadrul asigurării obligatorii, există totuși diferențe între casele de asigurări de sănătate. Astfel AOK vă oferă avantaje deosebite.


Cum funcționează asistența medicală ambulatorie?

Asiguraţii AOK au libertatea să aleagă singuri medicul lor şi spitalul lor. Spre deosebire de România, accesul la medicii specialişti este posibil şi fără trimitere. În Germania nu sunteți nici nevoiți să vă înregistrați la un medic de familie și îl puteți schimba fără nicio restricție atunci când este nevoie.


Ce coplată trebuie să achit pentru servicii medicale în Germania?

La fel ca în România, și în Germania există sistemul de coplată, care trebuie achitată direct în cazul în care beneficiați de anumite servicii. În total, dumneavoastră trebuie să faceţi coplăţi mai mici în Germania decât în România. Acest lucru este valabil în special pentru medicamente, tratamente și proteze dentare.


Familia mea trebuie să achite contribuții proprii la asigurarea de sănătate în regim obligatoriu?

În pofida faptului că asigurarea de sănătate în regim obligatoriu se finanțează din contribuții, în anumite situații, soții, partenerii de viață și copiii nu trebuie să achite contribuții proprii bucurându-se totuși de protecția prin asigurare. În România și Germania, familiile sunt asigurate în mod cuprinzător împotriva riscurilor legate de boală.


Ce prestații primesc pentru lentilele de corecție (de exemplu ochelari)?

La fel ca în România, dreptul la servicii pentru achiziţionarea de ochelari şi lentile de contact este limitat la grupe individuale de persoane: în Germania acestea sunt copiii, adolescenţii până la vârsta de 18 ani şi asiguraţii cu deficienţe grave de vedere.


Cum sunt asigurat în caz de șomaj?

În Germania există asigurarea obligatorie în caz de șomaj. Aceasta este o asigurare obligatorie. Obiectivul acesteia este protecția materială și socială după pierderea locului de muncă sau în timpul unei etape mai îndelungate de căutare pe piața muncii. Aceasta se finanțează din contribuțiile persoanelor asigurate. De regulă se asigură angajații și ucenicii. Mai multe informații pe această temă se găsesc la.


Sunt asigurat în afara Germaniei?

În cazul unei îmbolnăviri neașteptate, AOK suportă în anumite condiții costurile asistenței medicale în ambulatoriu și în spital pe teritoriul întregii Uniuni Europene precum și în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și în Elveția. Detalii găsiți aici.


Cui mă adresez în cazul unei urgențe medicale?

Serviciul de salvare poate fi apelat la numărul 112. În Germania, timpul scurs între efectuarea apelului dumneavoastră telefonic și până când ajunge salvarea la fața locului este de aproximativ opt până la 17 minute (în regiunile rurale). Costul intervenției este achitat integral de casa dumneavoastră de asigurări de sănătate. Se achită numai o contribuție proprie modestă în cuantum de 5 EUR – 10 EUR. În cazul unor afecțiuni care nu vă pun în mod acut viața în pericol, de exemplu când nu reușiți să contactați medicul dumneavoastră de familie, serviciul medical de gardă (telefon 116 117) vă intermediază asistență medicală.


În Germania sunt asigurat și pentru îngrijirea pe termen lung?

Riscul necesității de  îngrijire este acoperit în Germania, altfel decât în România, de o asigurarea pentru îngrijire. Sarcina casei pentru îngrijire este asigurarea prin prestaţii a aprovizionării pentru îngrijire a asiguraților (prestații de îngrijire în natură, alocații de îngrijire, echipamente auxiliare pentru îngrijire) în cazul îngrijirii la domiciliu, al îngrijirii parţial staţionare sau staţionare. Cota actuală de contribuție la asigurarea pentru îngrijire, nemodificată în anul 2021, este de 3,05 procente din salariul brut. Persoanele care nu au copii și care au împlinit vârsta de 23 de ani, achită suplimentar 0,25 la sută.