Spital


Câteodată este inevitabil: în cazul unei boli grave sau a unui accident, poate fi necesar tratamentul într-un spital. În Germania, membrilor AOK le stau la dispoziție multe spitale. Ca în România, puteți alege între spitalele autorizate. Casa de asigurări de sănătate preia cheltuielile pentru tratamentul medical, asistență, cazare și mâncare. Este necesară numai o coplată în cuantum redus. Prezentați numai cardul de sănătate AOK la internare.


Coplată

Pentru decontarea spitalizării trebuie doar să prezentați cardul de sănătate AOK. Spitalul va contacta direct AOK. Așadar nu veți primi o factură pentru tratament. La fel ca în România, şi în Germania se face o coplată la toate casele publice de sănătate în cazul unei spitalizări. Contribuţia proprie este de 10 euro pe zi  pentru cel mult de 28 de zile într-un an calendaristic. Aşa cum cunoaşteţi şi din România, copii şi adolescenţii cu vârsta sub 18 ani nu trebuie să achite nicio contribuţie proprie. 


Căutarea spitalului

Daca medicul dumneavoastră de familie sau medicul specialist consideră oportun un tratament în spital, acesta va scrie o cerere de spitalizare, exact ca în România. Puteți alege spitalul. În cazul unor urgențe accesul este posibil și fără cerere de spitalizare. La spital vi se acorda tratamentul medical și asistență la cel mai înalt nivel.