La dentist


Profilaxia dentară

Controale regulate la dentist pot împiedica multe dureri dentare. AOK suporta cheltuielile acestor controale – prezentați doar cardul dumneavoastră de sănătate AOK.

Copii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani ar trebui să se prezinte la controlul stomatologic de două ori pe an iar adulții minim odată pe an.


Tratamentul dentar

Altfel decât în România, unde asigurarea de sănătate finanţează numai o vizită pe an la medicul dentist, AOK preia de regulă costurile, Acest lucru se aplică în cazul materialelor standard. Plombele din material sintetic care sunt fabricate la cererea pacientului depășesc acest cadru standard. Aceste costuri suplimentare trebuie suportate din resursele dumneavoastră proprii.


Lucrări dentare

În cazul coroanelor, punților și protezelor vi se va deconta o sumă stabilită în funcție de diagnostic. Alocările în cuantum fix vor fi stabilite în cadrul unor linii directoare și se aplică în mod uniform pentru toate casele de asigurări de sănătate. Acest lucru înseamnă că în cazul aceluiași diagnostic, tuturor persoanelor asigurate casa de asigurări de sănătate le decontează aceeași sumă. De regulă, alocările acoperă tratamentul stomatologic necesar, în proporție de 50 la sută. Alocarea individuală se majorează, atunci când dinții sunt îngrijiți periodic. Restul costurilor vor fi suportate de persoana asigurată. În cazul în care se dorește și se execută o lucrare de valoare mai mare, de exemplu un implant dentar în locul unei punți, se va deconta numai suma aferentă tratamentului uzual.


Reglementările privind bonusul pentru înlocuirea dinților

Persoanele care merg la dentist în mod regulat, își fac un favor, își protejează dinții și își asigură bonusul pentru înlocuirea dinților de la AOK. În cazul unor controale preventive regulate și dovedite suma fixă se mărește la 70 sau 75 de procente. Astfel se reduce contribuția proprie.

Vă rugăm să nu omiteți documentarea consultațiilor stomatologice în carnetul pentru bonus. Veți primi acest carnet la prima vizită la un stomatolog în Germania. Acesta vă va permite un bonus suplimentar în cazul în care se impune necesitatea unor lucrări de înlocuire dentară.


Consultații de depistare precoce la copii

Dinții copiilor trebuie îngrijiți! AOK are grijă ca eventuale îmbolnăviri ale dinților, ale gurii și maxilarului să fie depistate devreme, și anume prin consultațiile stomatologice de depistare precoce. Între vârsta de șase luni și cea de 6 ani au loc șase consultații pentru copii.

În cazul copiilor și al tinerilor există un program de profilaxie „generală“. Costurile în acest sens sunt preluate de AOK până la vârsta de 18 ani. O dată – de două ori pe an, copiii și tinerii au posibilitatea de a li se explica și de a exersa „spălarea corectă a dinților“. Deosebit de importantă este sigilarea suprafeței de masticație a molarilor cu material plastic imediat după ce au erupt. Acest lucru protejează dinții în special de carii. Și în acest sens AOK suportă toate costurile.